ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΥΓΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΟΝΟΜΑΣΘΕΙ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΕ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΣΙΜΟΥ ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ

Home » ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΥΓΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΟΝΟΜΑΣΘΕΙ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΕ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΣΙΜΟΥ ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
1o mnimosino bil and saimon plateia

3η Συνεδρίαση: Αρ. Απόφασης 6/2013, Θέμα:1) Ονομασία Κεντρικής Πλατείας Δ.Κ. Ζυγού. ( 14/06/2013 )

Πρακτικό 3/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού

Στο Δημοτικό Κατάστημα Ζυγού σήμερα την 12η του μηνός Ιουνίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:30 συνεδρίασε δημόσια το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού, ύστερα από την αρίθ. 3/7- 6 -2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε καθένα από τους δημοτικούς Κοινοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/10.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου σε σύνολο πέντε ( 5 ) μελών βρέθηκαν παρόντες τρείς (3 ) δηλαδή οι:

1. Καραγιάννης Αριστοτέλης Πρόεδρος
2. Χρόνης Απόστολος Μέλος
3. Καμπάκη
Ειρήνη Μέλος

Από την Συνεδρίαση απουσίασαν τα μέλη του Συμβουλίου Σπυριάδης Κωνσταντίνος και Κούγκουλας Παράσχος

Στην συνεδρίαση παρέστη επίσης και ο Δημοτικός υπάλληλος Ιακωβίδης Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

1) Ονομασία Κεντρικής Πλατείας Δ.Κ. Ζυγού.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πρώτο και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι: Τιμώντας την μνήμη και την προσφορά των αγαπημένων και αξέχαστων συγχωριανών μας των αδελφών Σίμου και Βασιλείου Ζαχόπουλου οι οποίοι μέσα από την 30 ετή και πλέον προσφορά τους στον αθλητισμό και ειδικότερα στις πολεμικές τέχνες ως αναβιωτές του Παγκρατίου Αθλήματος αλλά και ως δημιουργοί του Ελληνικού Kick Boxing τίμησαν με τις παγκόσμιες συμμετοχές τους και τις διακρίσεις τους τη χώρα μας, την πόλη μας αλλά και το χωριό μας απ’ όπου και είναι η καταγωγή τους.
Προτείνω να ονομασθεί η Κεντρική Πλατεία Ζυγού, « Πλατεία Σίμου και Βασιλείου Ζαχόπουλου».
Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, και το γεγονός ότι γνώριζαν προσωπικά τα δύο παραπάνω αναφερόμενα αδέλφια.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Προτείνει να ονομασθεί η Κεντρική Πλατεία της Δ.Κ. Ζυγού
« Πλατεία Σίμου και Βασιλείου Ζαχόπουλου»

Η Απόφαση αυτή πήρε αριθμό 6

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ

( Ακολουθούν Υπογραφές )

Ακριβές Αντίγραφο

Ζυγός 13 – 6- 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΥΓΟΥ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ   

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Scroll to Top