ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΔΥΝΗΡΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΡΑΓΙΚΑ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ!!!

Home » ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΔΥΝΗΡΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΡΑΓΙΚΑ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ!!!
zygos samaras beni kouvelis

Κατατέθηκε στη Βουλή χθες το τελικό πολυνομοσχέδιο που προβλέπει δραματικές αλλαγές στα εισοδήματα των Ελλήνων και κλειδώνει την Τετάρτη με την ψηφοφορία στη Βουλή. Ο πικρός λογαριασμός ανέρχεται στα 19 δισ. ευρώ και προαναγγέλλει λιτότητα τουλάχιστον ως το 2016.
 
Η πιο σκληρή χρονιά θα είναι το 2013 καθώς εργαζόμενοι στο Δημόσιο, μισθωτοί και συνταξιούχοι όλων των ταμείων θα κληθούν να πληρώσουν μέτρα ύψους 9,3 δισ. ευρώ. Οι απώλειες στα εισοδήματά τους θα προέλθουν από τις περικοπές μισθών και συντάξεων και από τις μειώσεις επιδομάτων από την 1η Ιανουαρίου 2013 καθώς και από το «ψαλίδισμα» των ειδικών μισθολογίων (γιατροί, δικαστές, πανεπιστημιακοί, ένστολοι) που θα ισχύσουν αναδρομικά από τον Αύγουστο 2012.
 
Ριζικές αλλαγές στα συνταξιοδοτικά
 
1. Επέρχονται μεταβολές ως προς τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης και το όριο ηλικίας για τη λήψη σύνταξης από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένου του ΟΓΑ, με εξαίρεση το ΝΑΤ και προστίθενται στα διαμορφούμενα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης δύο επιπλέον έτη.
 
2. Η ανωτέρω προβλεπόμενη αύξηση του ορίου ηλικίας κατά δύο έτη, αφορά και όσους πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν μετά την 1.1.2013.
 
3. Οι ασφαλισμένοι που έχουν θεμελιώσει ή κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31.12.2012, διατηρούν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν οποτεδήποτε με τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και ορίου ηλικίας, χωρίς να θίγονται από τις μεταβολές που επέρχονται στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με την παρούσα ρύθμιση.
 
2.Η μηνιαία σύνταξη ή το άθροισμα των συντάξεων, συμπεριλαμβανομένων των επικουρικών καθώς και των μερισμάτων των Μετοχικών Ταμείων, που υπερβαίνει τα 1000€, μειώνεται ως εξής:
 -Για ποσό άνω των 1.000-1.500,00 ευρώ, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 5%
 -από 1.500,01-2.000,00 ευρώ μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 10%
 -από 2.000,01 ευρώ και άνω, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 15%.
 
3.Καταργείται από τον Ιανουάριο του 2013 για όλους τους συνταξιούχους του Δημοσίου η χορήγηση δώρων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος αδείας.
 
4. Θεσπίζεται από τον Ιανουάριο του 2013 ανώτατο όριο στη σύνταξη που καταβάλλεται στις άγαμες θυγατέρες θανόντων συνταξιούχων του Δημοσίου, το οποίο ανέρχεται στα 720€ μηνιαίως. Ταυτόχρονα, προβλέπονται περαιτέρω περιορισμοί στο σχετικό δικαίωμα. Έτσι σε περίπτωση που η δικαιούχος έχει και άλλα εισοδήματα, αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης όταν το ποσό των εισοδημάτων αυτών υπερβαίνει τα 8640€ ετησίως. Εάν τα εισοδήματά της είναι μικρότερα του ανωτέρω ετήσιου ποσού αλλά με συνυπολογισμό και του ποσού της κύριας σύνταξης το υπερβαίνουν, η κύρια σύνταξη των 720€ μειώνεται κατά το υπερβάλλον ποσό. Η αναπροσαρμογή της σύνταξης των ανωτέρω προσώπων, δεν εφαρμόζεται, σε περίπτωση που αυτά είναι ανήλικα ή ανάπηρα κατά ποσοστό 67% και άνω ή σπουδάζουν.
 
5. Ορίζεται το όριο ηλικίας του 60ού έτους ως προϋπόθεση για την καταβολή του ΕΚΑΣ συνταξιούχων, αυξάνεται από 1-1-2014 στο 64ο έτος.
 
6. Καταργούνται, από τον Ιανουάριο του 2013, τα επιδόματα εορτών και αδείας για όλους τους λειτουργούς και υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, και των ΟΤΑ. Με τις ίδιες διατάξεις καταργούνται τα επιδόματα εορτών και αδείας και για όλους τους υπαλλήλους και τους μισθωτούς των ΝΠΙΔ.
 
Προσλήψεις-απολύσεις
 
Ο υπουργός Εσωτερικών Αντώνης Μανιτάκης αποδέχθηκε την πρόταση της τρόικας για απολύσεις 2.000 υπαλλήλων το τρέχον έτος και 25.000 το 2013.
 
Η πρώτη «δεξαμενή» από την οποία θα αντληθούν οι υπό απόλυση υπάλληλοι θα είναι οι επίορκοι και οι «κοπανατζήδες», κάτι που θα επιβεβαιώνει και στην υπό κατάθεση στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση.
 
Μια δεύτερη «δεξαμενή» θα προκύψει από τους υπαλλήλους των οποίων καταργούνται οι οργανικές θέσεις στο πλαίσιο της κατάργησης ή της συγχώνευσης φορέων του Δημοσίου ή και της αξιολόγησης των δομών του κράτους. Σε αυτή τη «δεξαμενή» θα ενταχθούν κατά κύριο λόγο οι υπάλληλοι που δεν είναι τακτικό προσωπικό, το οποίο έχει προσληφθεί μέσω των γραπτών διαγωνισμών του ΑΣΕΠ.
 Αναλυτικά :
 
1. Αναστέλλονται οι προσλήψεις προσωπικού των κατηγοριών Υ. Ε και Δ.Ε., προκειμένου να εξοικονομηθούν πόροι και να μειωθεί το μισθολογικό κόστος των ΟΤΑ.
 
2. Εισάγεται στη μεγαλύτερη δυνατή έκτασή του ο θεσμός της υποχρεωτικής μετάταξης ή μεταφοράς προσωπικού, ώστε να ενισχυθεί η κινητικότητα του προσωπικού σε όλο το εύρος του δημόσιου τομέα.
 
3. Διευρύνονται οι δυνατότητες αξιοποίησης του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οργανικές θέσεις των οποίων καταργούνται.
 
4. Η διαθεσιμότητα διαρκεί ένα έτος, μετά την πάροδο του οποίου ο υπάλληλος απολύεται, σύμφωνα με το άρθρο 101 του Υπαλληλικού Κώδικα και το άρθρο 105 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών Υπάλληλων, εφόσον δεν μεταταχθεί ή μεταφερθεί σε άλλη θέση. Ο θεσμός της διαθεσιμότητας λόγω κατάργησης οργανικών θέσεων αναμορφώνεται και διευρύνεται όσον αφορά τις παρεχόμενες δυνατότητες, δεδομένου ότι το προσωπικό που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, εκτός από τις προβλεπόμενες ήδη από το ισχύον δίκαιο περιπτώσεις εκούσιας μετάταξης, μπορεί επιπλέον να μετατάσσεται υποχρεωτικά ή να μεταφέρεται με ταυτόχρονη μεταβολή της υπηρεσιακής του σχέσης σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή να μετακινείται πρόσκαιρα ή να υπάγεται σε προγράμματα επανεκπαίδευσης ή επανακατάρτισης. .
 
5. Οι επίορκοι. Αντικαθίστανται και τροποποιούνται διατάξεις των κωδίκων των δημοσίων υπαλλήλων, των υπαλλήλων των ΟΤΑ και των δικαστικών υπαλλήλων, οι οποίες αφορούν τις περιπτώσεις θέσεως προσωπικού σε αυτοδίκαιη και δυνητική αργία. Με τις ρυθμίσεις αυτές διευρύνονται οι περιπτώσεις που οι υπάλληλοι τίθενται σε αυτοδίκαιη αργία, ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση απομάκρυνση όσων διώκονται ή τιμωρούνται για σοβαρά ποινικά αδικήματα και πειθαρχικά παραπτώματα..
 
6. Καταργούνται οι οργανικές θέσεις σε ορισμένες κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες, για τις οποίες κρίνεται ήδη, ενόψει των σύγχρονων εξελίξεων και αναγκών της Διοίκησης, ότι δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των φορέων στους οποίους ανήκουν οργανικά.
 
7. Ειδικότερα, όσοι δεν έχουν προσληφθεί με διαγωνισμό ή με διαδικασία επιλογής σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια υπό τον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής ή με ειδικές διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας, δηλαδή υπάλληλοι των οποίων η εργασιακή σχέση με το δημόσιο δημιουργήθηκε με άλλες διαδικασίες.
 
8.Παρατείνεται ως τον Δεκέμβριο του 2016 η προβλεπόμενη περίοδος ισχύος του κανόνα μία πρόσληψη για κάθε πέντε
 Υπολογισμός αποζημίωσης Προειδοποιημένης Απόλυσης Ιδιωτικού Υπαλλήλου
 Επιβάλλεται μείωση του χρόνου προειδοποίησης σε περίπτωση τακτικής καταγγελίας της σύμβασης εργασίας υπαλλήλου με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου άνω των 12 μηνών, θέτοντας ως μέγιστο χρόνο προειδοποίησης τους 4 μήνες πριν τη λύση της σύμβασης προκειμένου ο εργοδότης να καταβάλλει το ήμισυ της προβλεπόμενης αποζημίωσης απόλυσης.
 
Οι χρόνοι προειδοποίησης διαμορφώνονται ως εξής:
 
1. Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από 12 συμπληρωμένους μήνες έως 2 χρόνια, απαιτείται προειδοποίηση 1 μηνός πριν την απόλυση.
 
2. Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από 2 έτη συμπληρωμένα έως 5 έτη, απαιτείται προειδοποίηση 2 μηνών πριν την απόλυση.
 
3.Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από 5 έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη απαιτείται προειδοποίηση 3 μηνών πριν την απόλυση.
 
4. Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από 10 έτη συμπληρωμένα και άνω απαιτείται προειδοποίηση 4 μηνών πριν την απόλυση.
 
Αποζημίωση Απροειδοποίητης Απόλυσης Ιδιωτικού Υπαλλήλου με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου
 
Το ύψος της αποζημίωσης ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας διαμορφώνεται ως εξής:
 
1. Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από 1 έτος συμπληρωμένο έως 4 έτη, η αποζημίωση προσδιορίζεται στους 2 μηνιαίους μισθούς.
 
2.Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από 4 έτη συμπληρωμένη έως 6 έτη, η αποζημίωση προσδιορίζεται στους 3 μηνιαίους μισθούς.
 
3. Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από 6 έτη συμπληρωμένα έως 8 έτη, η αποζημίωση προσδιορίζεται στους 4 μηνιαίους μισθούς.
 
4.Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από 8έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη, η αποζημίωση προσδιορίζεται στους 5 μηνιαίους μισθούς.
 
5. Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει 10 έτη συμπληρωμένα, η αποζημίωση προσδιορίζεται στους 6 μηνιαίους μισθούς.
 
6. Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει 11 έτη συμπληρωμένα, η αποζημίωση προσδιορίζεται στους 7 μηνιαίους μισθούς.
 
7. Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει 12 έτη συμπληρωμένα, η αποζημίωση προσδιορίζεται στους 8 μηνιαίους μισθούς.
 
8. Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει 13 έτη συμπληρωμένα, η αποζημίωση προσδιορίζεται στους 9 μηνιαίους μισθούς.
 
9. Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει 14 έτη συμπληρωμένα, η αποζημίωση προσδιορίζεται στους 10 μηνιαίους μισθούς.
 
10. Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει 15 έτη συμπληρωμένα, η αποζημίωση προσδιορίζεται στους 11 μηνιαίους μισθούς.
 
11. Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει 16 έτη συμπληρωμένα και άνω, η αποζημίωση προσδιορίζεται στους 12 μηνιαίους μισθούς.
 
Αύξηση φορολογίας
 
1. Αυξάνεται ο φόρος κατανάλωσης στο υγραέριο κίνησης κατά 0,23 ευρώ ανά λίτρο.
 
2. Αυξάνεται κατά 0,045 ευρώ ο ΕΦΚ στο ντίζελ που χρησιμοποιούν οι αγρότες για καλλιέργειες.
 
3. Αυξάνεται η φορολογία στα τσιγάρα και στον καπνό για στριφτά με στόχο την αύξηση των φορολογικών εσόδων.
 
4. Μειώνεται από 11% σε 6% ο συντελεστής του επιστρεφόμενου ΦΠΑ στους αγρότες.
 
5. Καταργούνται δεκάδες άρθρα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και ο κώδικας μετονομάζεται σε Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.
 
6. Θεσπίζεται Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ο επικεφαλής της οποίας θα έχει πενταετή θητεία και υψηλά ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία.
 
7.Θεσμοθετείται το νέο σύστημα πληρωμής των τελών κυκλοφορίας με ταυτόχρονη κατάργηση του σχετικού σήματος.
 

πηγή: tragiko.com

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Scroll to Top