ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010.ΠΟΣΟΥΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΣΤΑΥΡΟΣΟΥΜΕ

Home » ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010.ΠΟΣΟΥΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΣΤΑΥΡΟΣΟΥΜΕ

Περιφερειακές-Δημοτικές εκλογές 2010: Η «βίβλος» του ψηφοφόρου. Πόσους θα «σταυρώσουμε»

Τι πρέπει να ξέρει ο πολίτης, που καλείται να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα.
Η ψηφοφορία θα αρχίσει στις 7 π.μ. και θα λήξει στις 7 μ.μ. Σε περίπτωση, που χρειαστεί να επαναληφθεί, θα διεξαχθεί την επόμενη Κυριακή, 14 Νοεμβρίου, με τις ίδιες ώρες έναρξης και λήξης. Σε περίπτωση, που η ψηφοφορία δεν διεξαχθεί για οποιονδήποτε λόγο σε έναν δήμο ή σε ένα ή περισσότερα εκλογικά τμήματα, τότε αυτή θα γίνει την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2010. Την Κυριακή, 7 Νοεμβρίου, εκλέγουμε δημάρχους, δημοτικούς συμβούλους, συμβούλους δημοτικής κοινότητας, συμβούλους τοπικής κοινότητας, εκπροσώπους τοπικής κοινότητας, περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες και περιφερειαρχικούς συμβούλους.

Τι αλλάζει σ’ αυτές τις εκλογές
Οι βασικές διαφοροποιήσεις προκύπτουν:
Α) από την αλλαγή του εκλογικού συστήματος καθώς καταργείται το εκλογικό μέτρο του 42% και πλέον για την εκλογή του περιφερειάρχη και δημάρχου απαιτείται το 50 1
Β) Από την ποσοτική μεταβολή του εκλογικού σώματος καθώς για πρώτη φορά – και αυτό αποτελεί καινοτομία – δίδεται το δικαίωμα ψήφου σε ομογενείς και νομίμως διαμένοντες αλλοδαπούς υπό κάποιες προϋποθέσεις (παραμονής 5 ετών κ.ά) Γ) Ενισχύεται ο θεσμός της Περιφέρειας που γίνεται πλέον αιρετή και αυτό το αξίωμα του Περιφερειάρχη μετά την κατάργηση των νομαρχιών
Δ) Νέα δεδομένα και συσχετισμοί δυνάμεων και στους νέους δήμους μετά τις συγχωνεύσεις.
Ε)Μειώθηκε το ηλικιακό όριο εκλογής από 21 χρόνια σε 18 χρόνια για περιφερειακούς, δημοτικούς και κοινοτικούς συμβούλους.
Ζ) Καθιερώθηκαν αυστηρά ασυμβίβαστα για το δικαίωμα υποψηφιότητας για τα οποία αποφασίζει το δικαστήριο. Η)Οι εκλογές αυτοδιοίκησης θα γίνονται πλέον κάθε πέντε και όχι κάθε τέσσερα χρόνια. Θ) Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να βάλει σταυρό σε υποψηφίους συμβούλους δύο παλαιών δήμων. Πηγη www.kavalanet.gr

Στις εκλογές αυτές ψηφίζουμε …

Για την ανάδειξη: Δημάρχων, δημοτικών συμβούλων, συμβούλων δημοτικής κοινότητας, συμβούλων τοπικής κοινότητας, εκπροσώπων της τοπικής κοινότητας.

Δικαίωμα ψήφου στις δημοτικές εκλογές έχουν :

1. Όλοι οι δημότες κάθε νέου δήμου που α) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή έχουν γεννηθεί πριν την 31η Δεκεμβρίου του 1992 β) οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του δήμου ή της κοινότητας, που από 1.1.2011 θα αποτελούν έναν δήμο, σύμφωνα με τον νέο νόμο.
2. Οι πολίτες των λοιπών 26 κρατών-μελών της ΕΕ, οι οποίοι δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, αλλά κατοικούν στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (έχουν γεννηθεί έως 31.12.1992), είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του σημερινού δήμου ή της κοινότητας, όπου κατοικούν.

Επίσης, οι ομογενείς, οι οποίοι δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, αλλά διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, ως αλλοδαποί, και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή έχουν γεννηθεί έως 31.12.1992, είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του σημερινού δήμου ή της κοινότητας, όπου κατοικούν.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις εγγραφές, που ολοκληρώθηκαν στις 31 Αυγούστου, στους ειδικούς καταλόγους των δήμων, 12.762 είναι οι ομογενείς και οι μετανάστες, οι οποίοι ζουν νόμιμα και για πολλά χρόνια στη χώρα. Ωστόσο, οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών, πολίτες των κρατών-μελών της ΕΕ, οι ομογενείς και οι νομίμως διαμένοντες υπήκοοι τρίτων χωρών δεν έχουν εκλογικό δικαίωμα για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών.
Πόσοι θα ψηφίσουμε στην Περιφέρεια ΑΜΘ

Σύμφωνα με τους εκλογικούς καταλόγους ανά περιφέρεια(Τρέχουσα Β΄ Αναθεώρηση 2010) του υπουργείου Εσωτερικών η δύναμη του εκλογικού Σώματος 2010 στην περιφέρεια ΑΜΘ είναι:

ΚΩΔ. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ- ΣΥΝΟΛΟ

15 ΕΒΡΟΥ 81.684 – 83.255 – 164.939

13 ΔΡΑΜΑΣ 57.342 – 60.562 – 117.794

26 ΚΑΒΑΛΑΣ 70.106 – 74.778 – 144.884

42 ΞΑΝΘΗΣ 73.514 – 75.658 – 149.172

47 ΡΟΔΟΠΗΣ 56.363 – 60.565 -116.928

Πόσους υποψηφίους θα «σταυρώσουμε»;

Οι εκλογείς ψηφίζουν μόνο συμβούλους, οι οποίοι θα είναι υποψήφιοι στην περιφερειακή ενότητα όπου είναι εγγεγραμμένοι. Ειδικότερα, θα μπορούν να βάζουν ένα (1) σταυρό σε ενότητες στις οποίες εκλέγονται μέχρι τρεις (3) περιφερειακοί σύμβουλοι, έως δύο (2) σταυρούς σε ενότητες όπου εκλέγονται τέσσερις (4) έως επτά (7) σύμβουλοι, έως τρεις (3) σταυρούς σε ενότητες με οκτώ (8) έως δώδεκα (12) συμβούλους και έως τέσσερις (4) σταυρούς σε περιφερειακές ενότητες στις οποίες εκλέγονται περισσότεροι από δώδεκα (12) περιφερειακοί σύμβουλοι.
Στο Νομό Καβάλας σταυρώνουμε 3 υποψηφίους

Πόσοι θα ψηφίσουμε στο ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ για τους Δήμους:

ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ- ΣΥΝΟΛΟ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 31678 35144 66822
ΝΕΣΤΟΥ 13336 13746 27084
ΠΑΓΓΑΙΟΥ 18208 18704 36912
ΘΑΣΟΥ 6882 7184 14066

Πόσους υποψηφίους θα «σταυρώσουμε»;
-Στον υποψήφιο δήμαρχο δεν σημειώνεται σταυρός προτίμησης, εάν όμως μπει σταυρός, αυτός δεν αποτελεί αιτία ακύρωσης του ψηφοδελτίου. Κατά την επαναληπτική ψηφοφορία επίσης δεν τίθεται σταυρός προτίμησης, αφού αυτή διεξάγεται μόνον ανάμεσα στους υποψήφιους δημάρχους των δύο συνδυασμών, που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Η ύπαρξη, όμως, σταυρού προτίμησης σε ψηφοδέλτιο επίσης δεν συνεπάγεται την ακυρότητά του.
-Στους δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του με έναν ή δύο ή τρεις υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, δηλαδή μπορεί να βάλει μέχρι και τρεις σταυρούς προτίμησης.
Αν σε ένα ψηφοδέλτιο σημειωθούν περισσότεροι, από τους προβλεπόμενους, σταυροί προτίμησης, το ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο και λογίζεται υπέρ του συνδυασμού, χωρίς όμως να λαμβάνεται υπόψη κάποιος σταυρός προτίμησης.

-Στους δήμους, που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του:
1. σε έναν υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο, όταν η εκλογική του περιφέρεια είναι μονοεδρική, διεδρική ή τριεδρική
2. σε έναv ή δύο ή τρεις υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους, όταν η εκλογική του περιφέρεια έχει περισσότερες από τρεις έδρες
3. σε έναν υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο από όλες τις άλλες εκλογικές περιφέρειες του οικείου δήμου.

Βάσει των παραπάνω αν ψηφίζεις πχ. στην Καβάλα, στο ψηφοδέλτιο υπάρχουν οι υποψήφιοι από τη δημοτική περιφέρεια Καβάλας (μέχρι 3 σταυροί), στη συνέχεια οι υποψήφιοι από τη δημοτική περιφέρεια Φιλίππων (μέχρι 1 σταυρός) και τέλος οι υποψήφιοι για το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καβάλας, που είναι καινούργιος θεσμός (μέχρι 2 σταυροί). Για το δημοτικό συμβούλιο εκλέγονται συνολικά 25 σύμβουλοι από τον πρώτο συνδυασμό και 16 από τους λοιπούς. Για το τοπικό συμβούλιο 9 από τον πρώτο και 6 από τους λοιπούς συνδυασμούς.

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Scroll to Top