ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΠΟ ΤΙΣ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΙΣΧΥ Ο ΝΟΜΟΣ Ν.392Ο ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ

Home » ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΠΟ ΤΙΣ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΙΣΧΥ Ο ΝΟΜΟΣ Ν.392Ο ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Από τις 3 Μαρτίου 2011 τέθηκε σε ισχύ η τροπολογία του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Άρ.17, Παρ.2, του Ν.3920/ΦΕΚ33Α-2011), που προβλέπει ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων σε αυτοκινητοδρόμους, χωρίς την καταβολή διοδίου τέλους, όταν και όπου προβλέπεται η καταβολή αυτή. Η βεβαίωση της παράβασης γίνεται ΜΟΝΟ από τα αστυνομικά όργανα που πρέπει να τη διαπιστώσουν αυτοπροσώπως.

Τις επόμενες ώρες θα αναρτηθούν λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθούμε καθημερινά περνώντας τα διόδια χωρίς να πληρώνουμε

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ

1276 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr *01000330303110012*

Το αναμορφωμένο επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνει

όλα τα απαραίτητα οργανωτικά, λειτουργικά και χρη−

ματοοικονομικά μέτρα για την επαναφορά της οικονο−

μικής κατάστασης της εταιρίας μέσα στις προβλέψεις

του αρχικού επιχειρησιακού σχεδίου και του ετήσιου

προϋπολογισμού.»

Άρθρο 17

1. Προστίθεται άρθρο 391 στον Ποινικό Κώδικα ως

ακολούθως:

«Άρθρο 391

Αποφυγή πληρωμής εισιτηρίου

Όποιος χρησιμοποιεί μέσο δημόσιας συγκοινωνίας που

προορίζεται για κοινή χρήση χωρίς να καταβάλλει το

αντίτιμο εισιτηρίου οποιασδήποτε μορφής, τιμωρείται

με κράτηση ή με πρόστιμο. Η ποινική δίωξη ασκείται

μετά από έγκληση.»

2. Η παράγραφος 10 του άρθρου 29 του ν. 2696/1999

(ΦΕΚ 57 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»

αναριθμείται σε παράγραφο 11. Στο ίδιο άρθρο προστί−

θεται νέα παράγραφος 10 ως εξής:

«10. Απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων σε αυτοκι−

νητοδρόμους, οδούς ταχείας κυκλοφορίας, σήραγγες και

γέφυρες που διακρίνονται με ειδικές πινακίδες σήμαν−

σης χωρίς την καταβολή διοδίου τέλους, όταν και όπου

προβλέπεται η καταβολή αυτή. Για την καταβολή του

διοδίου τέλους είναι υπόχρεοι εις ολόκληρον ο κύριος

και ο οδηγός του οχήματος. Η βεβαίωση της παράβα−

σης γίνεται από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα που τη

διαπιστώνουν αυτοπροσώπως.»

Άρθρο 18

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσί−

ευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πλην των

διατάξεων των άρθρων 4, 5, 6, και 7 και της παραγράφου

1 του άρθρου 15 που αρχίζουν να ισχύουν από τη δημοσί−

ευση της κοινής υπουργικής απόφασης της περίπτωσης

δ΄της παραγράφου 6 του άρθρου 1.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου

του Κράτους.

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΛΟΥΚΙΑ–ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ


Τις επόμενες ώρες θα αναρτηθούν λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθούμε καθημερινά περνώντας τα διόδια χωρίς να πληρώνουμε

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Scroll to Top