3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΥΓΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΛΗΨΕΩΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΥΣ

Home » 3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΥΓΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΛΗΨΕΩΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΥΣ
zygos peukodasos zygou

3η Συνεδρίαση: Αρ. Απόφασης 7/2012, Θέμα: Προτάσεις και άμεση ανάγκη λήψεως εκτάκτων μέτρων για την φύλαξη του περιαστικού πευκοδάσους Ζυγού τους καλοκαιρινούς μήνες.

Πρακτικό 3/2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού

Στο Δημοτικό Κατάστημα Ζυγού σήμερα την 26η του μηνός Απριλίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00 συνεδρίασε δημόσια το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού, ύστερα από την αρίθμ. 3/20-4-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε καθένα από τους δημοτικούς Κοινοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/10.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 3ης/2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού

Αριθμός Απόφασης 7/2012 Περίληψη
Προτάσεις και άμεση ανάγκη λήψεως εκτάκτων μέτρων για την φύλαξη του περιαστικού πευκοδάσους Ζυγού τους καλοκαιρινούς μήνες.

Στο Δημοτικό Κατάστημα Ζυγού σήμερα την 26η του μηνός Απριλίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00 συνεδρίασε δημόσια το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού, ύστερα από την αρίθμ. 3/20-4-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε καθένα από τους δημοτικούς Κοινοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/10.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου σε σύνολο πέντε
( 5 ) μελών βρέθηκαν παρόντες και οι πέντε ( 5 ) δηλαδή οι:

Καραγιάννης Αριστοτέλης Πρόεδρος
Μαυρίδου Παρασκευή Αντιπρόεδρος
Κούγκουλας Παράσχος Μέλος
Χρόνης Απόστολος Μέλος
Καμπάκη Ειρήνη Μέλος

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αντιδήμαρχος Καβάλας κ. Παπαδόπουλος Θεόδωρος.

Στην συνεδρίαση παρέστη επίσης και ο Δημοτικός υπάλληλος Ιακωβίδης Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πρώτο (1) και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης προτείνει την ανάγκη λήψεως εκτάκτων μέτρων για την φύλαξη του περιαστικού πευκοδάσους της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού για τους καλοκαιρινούς μήνες και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, καθώς επίσης και την άμεση ανάγκη λήψεως εκτάκτων μέτρων για την φύλαξη του περιαστικού πευκοδάσους στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Προτείνει την ανάγκη λήψεως εκτάκτων μέτρων για την φύλαξη του περιαστικού Πευκοδάσους της Δ.Κ. Ζυγού για τους καλοκαιρινούς μήνες.

1. Τον καθαρισμό των κλαδιών, χόρτων, θάμνων και ξερών δένδρων γύρω – γύρω από το πευκοδάσος Ζυγού και ειδικότερα από την περιοχή Γέφυρα Σγουρή έως Σφαγεία και από Σφαγεία έως Παλαιά Καβάλα.

2. Τοποθέτηση τεσσάρων τουλάχιστον ατόμων υπό την επίβλεψη του Δήμου μας για την Φύλαξη του πευκοδάσους όλη την ημέρα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Η φύλαξης να γίνεται και μέσα στο δάσος, αλλά κυρίως περιμετρικά του δάσους και ειδικότερα στις προαναφερόμενες περιοχές από Γέφυρα Σγουρή έως Σφαγεία και από Σφαγεία έως Παλαιά Καβάλα, διότι είναι άκρως επικίνδυνες, αφού με μία σπίθα ή ένα τσιγάρο το οποίο μπορεί να πετάξει ο οποιοσδήποτε ασυνείδητος οδηγός ή πεζός που διέρχεται από τον επαρχιακό δρόμο προς το Ζυγός ή την Παλαιά Καβάλα μπορεί να προξενήσει μεγάλη καταστροφή.

3. Τις νυχτερινές ώρες δηλαδή από τις 10 το βράδυ μέχρι τις πρωινές ώρες το δάσος θα φυλάσσεται από τον Φυσιολατρικό Σύλλογο και από εθελοντές κατοίκους της Δ.Κ. Ζυγού.

4. Καθ’ όλη την ημέρα και την νύχτα πρέπει να υπάρχει διαρκής φύλαξης από την πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία θα βρίσκεται σε καθημερινή επαφή με όλους τους παραπάνω εμπλεκόμενους φορείς.

5. Πρέπει να δραστηριοποιηθούν και να ενεργοποιηθούν επίσης και οι άλλοι Φορείς, όπως το Δασαρχείο, η Αστυνομία και ο Στρατός, οι οποίοι καθημερινά να κάνουν περιπολίες σε όλο το Δάσος και ειδικότερα στις παραπάνω αναφερόμενες περιοχές.

6. Να επισκευασθεί και να αξιοποιηθεί το Φυλάκιο ( Κιόσκι ) που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της περιοχής Λαιμού, διότι θα μας βοηθήσει για την καλύτερη παρατηρητικότητα της όλης περιοχής. Επίσης να επισκευασθούν και να αξιοποιηθούν και όλα τα υπόλοιπα φυλάκια ( Κιόσκια ) που υπάρχουν στις γύρω περιοχές.

7. Να γίνει συντήρηση και επισκευή των κρουνών όπου υπάρχουν περιμετρικά του δάσους, αλλά και μέσα στο χωριό και να γίνει τοποθέτηση και άλλων σε όποια σημεία χρειάζεται.

Για να μπορέσουμε να φέρουμε σε πέρας το δύσκολο έργο που μας περιμένει σε όλη την καλοκαιρινή περίοδο, θα πρέπει όλοι μας να βρισκόμαστε σε διαρκή επαγρύπνηση και ετοιμότητα.
Επίσης ο Πρόεδρος και το τοπικό Συμβούλιο Ζυγού προτείνουν στο Δήμαρχο Καβάλας να γίνει μία σύσκεψη στις αρχές Μαΐου στο Ζυγός, όλων των εμπλεκομένων φορέων Δήμος – Δ.Κ. Ζυγού – Πυροσβεστική – Δασαρχείο – Αστυνομία – Φυσιολατρικός Σύλλογος καθώς και όλων των άλλων Συλλόγων της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού. Έτσι ώστε να υπάρξουν από κοινού συντονισμένες προσπάθειες από όλους τους παραπάνω φορείς για την καλύτερη πρόληψη και φύλαξη του περιαστικού πευκοδάσους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
( Ακολουθούν υπογραφές )
Ακριβές Αντίγραφο
Ζυγός 27 / 4 / 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΥΓΟΥ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Scroll to Top