ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΥΓΟΥ

Home » ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΥΓΟΥ
zygos kinotita zugou kavalas

Στο Ζυγός Καβάλας σήμερα 5 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18.30 μ.μ. συνήλθε στο πρώην κοινοτικό κατάστημα Ζυγού ( Δ.Κ. Ζυγού ) το τοπικό συμβούλιο Ζυγού, ύστερα από την Αριθ. Δ.Υ. 8/28 – 11 – 2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα προς όλους τους Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/10 προκειμένου να συζητήσουν για το παρακάτω θέμα:

1. Προτάσεις για κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος έτους 2013 και συγκεκριμένα για την εκτέλεση έργων κατά προτεραιότητα στην Δημοτική Κοινότητα Ζυγού κατά το έτος 2013.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου σε σύνολο ( 5 ) μελών παρέστησαν στην συνεδρίαση τα εξής μέλη:

1) Καραγιάννης Αριστοτέλης Πρόεδρος Δ.Κ. 2) Μαυρίδου Παρασκευή Αντιπρόεδρος Δ.Κ. 3) Κούγκουλας Παράσχος Δ.Κ. 4) Χρόνης Απόστολος Δ.Κ.

Από την συνεδρίαση απουσίασε το μέλος του Συμβουλίου κ. Καμπάκη Ειρήνη

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου Καβάλας Δ.Κ. Ζυγού: Ιακωβίδη Γεώργιο

Τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Ζυγού κ. Καραγιάννης Αριστοτέλης και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και απευθυνόμενος στα μέλη του τοπικού συμβουλίου, αφού αναφέρθηκε με λεπτομέρεια στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, κάλεσε τους συμβούλους να αποφασίσουν σχετικά:

Το τοπικό συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση και αφού διαπίστωσε την ανάγκη εκτέλεσης κατά προτεραιότητα έργων στην Δ.Κ. Ζυγού Δήμου Καβάλας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Προτείνει για την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος έτους 2013 την εκτέλεση των παρακάτω έργων κατά προτεραιότητα στην Δ.Κ. Ζυγού του Δήμου Καβάλας.

1. Οδοποιία νέου οικισμού Ζυγού. 2. Οδοποιία οικισμού παλιννοστούντων ποντίων Ζυγού.. 3. Διαμόρφωση – τσιμεντόστρωση ή ασφαλτόστρωση δρόμων στην περιοχή Παπαευγενιάδου Μαγδαληνή και Νάκου Κυριακούλας 4. Καθαρισμός χειμάρρων και διαμόρφωση – τσιμεντόστρωση χειμάρρου περιοχής Σαχινίδου Σ. και Παπαμιχαήλ Μ. 5. Καθαρισμός, συντήρηση και αξιοποίηση περιοχής Κρυονεράκι Ζυγού. 6. Αξιοποίηση σπηλαίων Ζυγού ( Αγ. Ελένης κ.λ.π. ). 7. Δημιουργία Κ.Α.Π.Η. στο Ζυγός. 8. Διάνοιξη και καθαρισμός φρεατίων ύδρευσης Ζυγού. 9. Καθαρισμός Νεκροταφείου Ζυγού και διαμόρφωση – τσιμεντόστρωση χώρων εντός και εκτός του Νεκροταφείου και δημιουργία νέων καλουπιών ταφής. 10. Καθαρισμός δεξαμενών ύδρευσης ( αντλιοστασίου και κεντρικής δεξαμενής ). 11. Αξιοποίηση περιαστικού δάσους Δ.Κ. Ζυγού. 12. Τοποθέτηση κρουνών πυροπροστασίας στο δάσος της Δ.Κ. Ζυγού. 13. Δημιουργία λαϊκής αγοράς ( παζάρι ) στην Δ.Κ. Ζυγού. 14. Διάνοιξη και διαμόρφωση χειμάρρου στον οικισμό παλιννοστούντων ποντίων Ζυγού. 15. Δημιουργία παιδικής χαράς στον οικισμό παλιννοστούντων ποντίων Ζυγού. 16. Κατασκευή κτιρίου για στέγαση υπαλλήλων Δήμου – Ιατρείου και Κ.Α.Π.Η. στον οικισμό παλιννοστούντων ποντίων Ζυγού 17. Κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου για την στέγαση του παλαιστικού συλλόγου Μέγας Αλέξανδρος ο οποίος έχει μεγάλες διακρίσεις σε Ελλάδα και Εξωτερικό. 18. Καθαρισμός οικισμού παλιννοστούντων ποντίων από μπάζα, δέντρα, θάμνους και σκουπίδια. 19. Καθαρισμός αυλακιών οικισμού παλιννοστούντων ποντίων Ζυγού. 20. Συντήρηση και αξιοποίηση του τσιμενταύλακα Δ.Κ. Ζυγού. 21. Συντήρηση των παιδικών χαρών στην Δ.Κ. Ζυγού και δημιουργία νέας στην περιοχή του νέου οικισμού πάνω από το γήπεδο Α.Μ.Σ. « ΑΡΗΣ » Ζυγού. 22. Αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης στην περιοχή από Καραγιάννη Αθανασίου έως Ζαϊμίδη Χρήστου και σε όσα σημεία ακόμη της Δ.Κ. Ζυγού υπάρχουν αμιαντοσωλήνες. 23. Επέκταση αποχετευτικού δικτύου στην περιοχή Χρόνη Απόστολου 24. Αξιοποίηση και φωτισμός των δύο παλαιών γεφυρών (ιστορικής σημασίας) στις περιοχές Σαχινίδου Στέλλας και Καραγιάννη Αθανασίου, μέσα στους χείμαρρους. 25. Διαμόρφωση χώρου και Δημιουργία Πάρκου στην περιοχή Γέφυρα Σγουρή.

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Μαυρίδου Παρασκευή 2. Κούγκουλας Παράσχος 3. Χρόνης Απόστολος

Καραγιάννης Αριστοτέλης

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Scroll to Top