ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑ’Ι’ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΔΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Ν.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ

Home » ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑ’Ι’ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΔΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Ν.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών και Ηλιακών Συστημάτων σε παραδοσιακούς οικισμούς

Σύμφωνα με το τροποποιημένο άρθρο 2 της με αριθμό 36720/2010 Υ.Α. επιτράπηκε η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων ψύξης και θέρμανσης χώρου μετά από έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας σε χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς, ιστορικά τμήματα πόλεων και διατηρητέα κτίρια, εφόσον δεν απαγορεύεται η εγκατάσταση τους από τα σχετικά διατάγματα και αποφάσεις προστασίας τους υπό τον όρο ότι τοποθετούνται στους ακάλυπτους χώρους των κτιρίων και σε σημεία μη ορατά από κοινόχρηστους χώρους.
Η εν λόγω ρύθμιση προφανώς δεν λαμβάνει υπόψη της ότι το σύνολο σχεδόν των προπεριγραφόμενων ειδικού χαρακτήρα κτιρίων διατηρούν υποχρεωτικά στέγη με αποτέλεσμα να μην περιλαμβάνουν ακάλυπτο χώρο, σύμφωνα με τις επιταγές του Ν. 1577/1985 «περί ΓΟΚ» και άρα να μην μπορούν να προχωρήσουν ουσιαστικά στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
Στον Νομό Καβάλας, όπου υπάρχουν περίπου 5.071 κατοικίες σε παραδοσιακούς οικισμούς παρατηρήθηκε το εξής φαινόμενο : τα αρμόδια πολεοδομικά γραφεία εκδίδουν άδειες μικρής κλίμακας για τις εν λόγω εγκαταστάσεις στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου εντός του παραδοσιακού οικισμού, λόγω ελλείψεως ακαλύπτων χώρων των κτιρίων με στέγη, ακολουθώντας τις ρυθμίσεις του άρθρου 1 της ίδιας προαναφερόμενης Υ.Α.

Στη συνέχεια όμως η Δ.Ε.Η. Α.Ε. και ενώ ο πολίτης έχει προχωρήσει στο σύνολο των διαδικασιών και των δαπανών για την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων με σκοπό την παραγωγή «οικιακού» ρεύματος, αρνείται τη σύνδεση ενός τέτοιου συστήματος που είναι εγκατεστημένο στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, χαρακτηρίζοντας το «μη οικιακό», θεωρώντας ότι προσκρούει στις διατάξεις της με αριθμό 4-/2011 Υ.Α. που θεσπίζει το ειδικό πρόγραμμα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων και το κατατάσσει σε επαγγελματικά προγράμματα με αποτέλεσμα να απαιτούνται διαφορετικές προϋποθέσεις σύνδεσης και φυσικές τιμές πώλησης.
Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι ένας μεγάλος αριθμός οικογενειών που διαμένουν σε παραδοσιακές κατοικίες και οικισμούς να στερούνται του δικαιώματος να παράγουν οικιακό ρεύμα εγκαθιστώντας με ευκολία φωτοβολταϊκά συστήματα στις στέγες των σπιτιών τους, όπως προέβλεπε για όλα τα υπόλοιπα κτίρια η αρχική νομοθετική πρόβλεψη, και κυρίως να υφίστανται σημαντική απώλεια εισοδήματος από την μη παραγωγή του, ματαιωθέντος ταυτόχρονα του στόχου όλων των προαναφερόμενων νομοθετικών διατάξεων του Υπουργείου Σας για την διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα με την ενεργή συμμετοχή των πολιτών.

Κατόπιν των παραπάνω ερωτάται ο αρμόδιο Υπουργός:

Α) Είναι δυνατόν να θεωρείται ότι εναρμονίζονται με το περιβάλλον φωτοβολταϊκά συστήματα εγκατεστημένα σε ακάλυπτο χώρο οικοπέδου εντός παραδοσιακού οικισμού δηλαδή στις αυλές αυτών των σπιτιών αλλά όχι στις στέγες τους, τη στιγμή μάλιστα που
διατίθενται πλέον και φωτοβολταϊκά κεραμίδια και επομένως εκλείπουν οι λόγοι προσβολής της αρχιτεκτονικής αισθητικής των παραδοσιακών οικισμών;

Β) Δεν κρίνετε απαραίτητη την άμεση τροποποίηση του δεύτερου άρθρου της με αριθμό 36720/2010 Υ.Α. ώστε να προβλέπεται ότι η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων μετά από έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας σε χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς, ιστορικά τμήματα πόλεων και διατηρητέα κτίρια, εφόσον δεν απαγορεύεται η εγκατάσταση τους από τα σχετικά διατάγματα και αποφάσεις προστασίας τους, θα μπορεί να γίνεται στους ακάλυπτους χώρους των οικοπέδων αλλά και στις στέγες των εν λόγω κτιρίων, υπό τον όρο της κατά το δυνατόν μεγαλύτερης εναρμόνισης τους με το περιβάλλον, όπως γίνεται στο σύνολο των παραδοσιακών κτιρίων όλης της Ευρώπης ;

Ο Ερωτών Βουλευτής Ν.Παναγιωτοπουλος

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Scroll to Top