ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (Κ.Ε.Π) ΖΥΓΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Home » ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (Κ.Ε.Π) ΖΥΓΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Κατάστημα Ζυγού:

Τηλέφωνο: 2510211655

email: d.filipponp@kep.gov.gr

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) αποτελούν μια συστηματική προσέγγιση στο πρόβλημα της εξυπηρέτησης των πολιτών στις σχέσεις τους με το δημόσιο τομέα και αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση των υποθέσεων τους. Στόχο έχουν τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ελαχιστοποίηση των μετακινήσεων. Την οργάνωση του δημόσιου τομέα και την δυνατότητα βελτίωσης του με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.

Για τον πολίτη το ΚΕΠ σημαίνει:

Γρήγορη εξυπηρέτηση, χωρίς ουρές, μεγάλο χρόνο αναμονής και ταλαιπωρία.

Μείωση της γραφειοκρατίας, απλούστευση των διαδικασιών έκδοσης των δημοσίων εγγράφων.

Μείωση στο ελάχιστο των διαδρομών για την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής με το Δημόσιο.

Πρόσβαση στην υπηρεσία πρωινές, απογευματινές ώρες και Σάββατο.

Αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

Αρμοδιότητα του ΚΕΠ είναι:

Να ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων

Να παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών τα στοιχεία των οποίων καταχωρεί σε ειδικό πρωτόκολλο.

Να διεκπεραιώνει τις υποθέσεις των πολιτών

Να διαθέτει έντυπα αιτήσεων

Ο πολίτης μπορεί άμεσα:

Να επικυρώσει διοικητικά έγγραφα

Να θεωρήσει το γνήσιο της υπογραφής

Να προμηθευτεί παράβολα Δημοσίου & Χαρτοσήμου, υπεύθυνες δηλώσεις, έντυπα ΑΣΕΠ κ.α.

Να υποβάλλει αίτηση και να παραλάβει έγγραφα όπως Φορολογική & Ασφαλιστική Ενημερότητα, Εκκαθαριστικό σημείωμα από ΔΟΥ, Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ κ.α.

Το ΚΕΠ διεκπεραιώνει διαδικασίες της Δημόσιας Διοίκησης, του Δημόσιου Τομέα και των ΔΕΚΟ. Σύνηθεις πιστοποιημένες διαδικασίες των ΚΕΠ είναι :

1. Πιστοποιητικά / Ληξιαρχικά Δήμων & Κοινοτήτων

2. Βεβαιώσεις ΑΕΙ, ΤΕΙ

3. Επιδόματα ΟΑΕΔ, ΟΕΚ

4. Δικαστικά έγγραφα (Ποινικό μητρώο, πιστοποιητικά Πρωτοδικείων)

5. Άδειες οδήγησης & Μεταβιβάσεις Ι.Χ.

6. Έγγραφα ΔΟΥ

7. Εισιτήρια Κοινωνικού Τουρισμού ΕΟΤ & ΟΓΑ

8. Πιστοποιητικά Στροτολογικών Γραφείων κ.α.

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Scroll to Top